طراحی سایت خبری، خبرگزاری و روابط عمومی

مختص خبرگزاری ها و سایت های خبری، روابط عمومی سازمانها و سایر مطبوعات
طراحی سایت خبری و خبرگزاری


قابلیت ها و کارائی ها

نرم افزار مدیریت و گردش خبر تحریره با هدف تامین نیازهای خبری و اطلاع رسانی سایتهای خبر رسانی، خبرگزاریها، آژانسهای خبری، سایتهای روابط عمومی ، سایتهای نشریات و گاهنامه ها و روزنامه ها طراحی و توسعه یافته است. ساختار نسخه های گوناگون تحریریه به نحوی است که با توجه به نیازهای مجموعه شما ب بهترین قیمت و تناسب شخصی سازی و آماده خواهد شد.


ارتقاء و پشتیبانی

نرم افزار تحریریه به نحوی طراحی شده که می توانید در صورتی که هر نسخه ای را خریده باشید به هر نسخه دیگری آن را تغییر یا ارتقاء دهید،
این ویژگی به شما این امکان را می دهد که سایت خود را با امکانات حداقل و هزینه کمتر راه اندازی ودر آینده به تدریج امکانات تکمیلی را به آن بیافزائید.

امنیت و سرعت

نرم افزار تحریریه به علت بهره وری از تکنولوژی دات نت وبانک اطلاعاتی اس کیو ال سرور آژاکس از سرعت و امنیت بالائی در صفحات کاربری و مدیریتی برخوردار است و سایت شمارا از هردو نظر تضمین می کند.
نسخه خبرگزاری ها و آژانسهای خبری
این نسخه از نرم افزار، مخصوص خبرگزاریهای بزرگ و آژانسهای خبری طراحی شده و از سیستم قدرتمند و جامع گردش خبر در تحریریه با سطوح مدیر، مدیر مسئول، سردبیر،دبیران سرویسها، خبرنگاران و تایپیست ها برخوردار می باشد. همچنین سرویسهای خبرنگاری ویژه مانند سیستمهای خبرجمع کن نیز در این بسته گنجانیده شده است.
نسخه سایتهای خبری و روابط عمومی
این نسخه از تحریریه مخصوص سایتهای خبری با هیات تحریریه کوچکتر از خبرگزاری ها و مخصوصا سایتهای روابط عمومی تدارک دیده شده است و با مدیریت آسان ارسال اخبار روزانه و آرشیو و امر بروزرسانی سایت سهولت بخشیده است.
نسخه مطبوعات، نشریات و گاهنامه ها
مطبوعات، نشریات، فصلنامه ها، گاهنامه ها و روزنامه ها میتوانند از این نسخه تحریریه استفاده نمایند، سیستم شماره بندی مطالب مخصوص گاهنامه ها در این نرم افزار بر سهولت و طبقه بندی متناسب این نرم افزار افزوده است.